KAROLÍNA JELÍNKOVÁ
Bez názvu/ No title, 2018, 65x50, acrylic on canvas

STÍN MÍSTA
Zinscenované prostory bez děje. Předmětem zájmu se stává pozadí, doplňující kulisa bez vodítka.
Místa, která se na obrazech objevují, jsou scény zastavení v čase a vyprázdněné výseky prostoru.
Tyto výseky mohou být jako prázdné divadelní scény, kde představení už skončilo a herci už odešli, zůstává jen vyprázdněné jeviště a kulisy, jež opuštěné, bez děje přetrvávají na místě a alespoň na chvíli se stávají hlavními aktéry. Podstata místa spočívá v tom, co tam už není, stává se tedy jakýmsi stínem sebe sama.
Tušíme pozůstatky něčí přítomnosti, akce, nebo děje. Detaily vzpomínek na uplynulý děj se rozplynou a v paměti
se stanou abstraktním shlukem, který nelze zpětně rozmotat.
V knize O vkusu, vznešeném a krásném popisuje Edmund Burke chvíle, kdy se člověk může cítit příjemně, navzdory tomu,
že se cítí ohrožen, i když není ohrožován přímo. V těchto momentech lze podle něj dosáhnout vznešena.
Výjevy nás přitahují, ale zároveň bychom nejraději utekli, avšak nejsme schopni odtrhnout zrak.
Entitu nevidíme celou, mizí v oparu, když najednou se zdvihne mlha. Neznámý prostor plný objektů, jejichž původ
se nám těžko určuje. Opona je někde zatáhnutá úplně, jinde zas do poloviny a za ní - nicotná tma. Další neznámá.
Obrys těles v oparu.

Jáma je propastí, o které psal už Nietzsche, že do které když dostatečně dlouho hledíme, začne na nás hledět zpět...

Koule, 150×120, acrylic on canvas
Bez názvu/ No title, 2018, 65x50, acrylic on canvas
Bez názvu/ No title, 2018, 140x150, acrylic on canvas
Jáma, 65×50, acrylic on canvas
Bez názvu/ No title, 2018, 65x50, acrylic on canvas
Bez názvu/ No title, 2018, 65x50, acrylic on canvas
Bez názvu/ No title, 2018, 65x50, acrylic on canvas
Bez názvu/ No title, 2018, 65x50, acrylic on canvas
Bez názvu/ No title, 2018, 65x50, acrylic on canvas
Opona/ Curtain, 2018, 150x150, oil and acrylic on canvas
Bez názvu/ No title, 2018, 30x20, acrylic on canvas
Bez názvu/ No title, 2018, 150x120, acrylic on canvas
Desktop Site