KAROLÍNA JELÍNKOVÁ

Kouřmo / Haze
Galerie SPZ

13. 09. 2018 - 03. 10. 2018

Karolína Jelínková, absolventka Ateliéru Malby I pražské AVU na svojich plátnach zobrazuje neznámy priestor plný objektov, ktorých pôvod sa nám ťažko určuje. Aký priestor? Aké objekty? Divák, hľadiac na obraz, je vťahovaný do mŕtvej krajiny. Pýtame sa, kde sme? Krajina pripomína tú, ktorú opisuje Jules Verne v Ceste do stredu Zeme. Výprava sa tam prepadá do útrob našej planéty dierou a po tvrdom pristátí nevie, či je ešte na Zemi, alebo už nie.
Na prvý pohľad na obrazoch nikto nie je. Aspoň nie človek. Prepadá nás tieseň a natíska sa otázka, kde sú všetci? Čo sa im stalo? Ponurú atmosféru umocňuje chýbajúci zdroj priameho svetla, niet tu slnka. Vo vzduchu sa vznáša červená sféra so žiarou v útrobách, fosforeskujúce spletité telesá a obrovská modrá opona, ktorá nemá začiatok, pretína priestor. Pulzujúce svetlo neguje náš prvotný dojem, že ide o kulisy alebo neživé objekty. Nepokoj z toho, že sme poslednými živými v krajine mŕtvych, vyvoláva pocit mrazenia, ktoré nám našepkáva, že nie sme sami. Je tu s nami TO. TÁ guľa má neľudskú inteligenciu. TÁ opona sa vlní bez vánku v rytme svojho tlčúceho srdca. Jama je priepasťou, o ktorej písal už Nietzsche,
do ktorej ak dostatočne dlho hľadíme, začne na nás hľadieť späť.
Spleť ťahov štetca nadobúda vlastné vedomie. Kto, alebo čo je to, nevieme. Boh? Mimozemská bytosť? AI? Stáva sa pôvodcom nedostatku ľudí. Zlovestne nás pozoruje. Priťahuje nás svojou desivou mocou, ktorou predtým zničila vôkol seba všetko živé. Zároveň by sme najradšej utiekli, ale nie sme schopní odtrhnúť zrak. Entitu nevidíme celú, mizne v opare, kde – tu sa zdvihne hmla. Opona je niekde zatiahnutá úplne, inde zas len do polovice obrazu a za ňou. Ničotná tma. Ďalšia neznáma. Obrys telies v opare. Neistota nemá konca.

text: Eva Fajčíková

installation view
Desktop Site